Nederland heeft binnen de subsidieregeling SDE+ de grens van 4 gigawattpiek geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen doorbroken. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van RVO.nl over de SDE+-regeling .

Ten opzichte van de vorige update van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uit juli 2020 is het geïnstalleerde vermogen met ruim 356 megawattpiek aan zonnestroomprojecten gegroeid. Door het grote aantal positieve beschikkingen uit de voorjaarsronde van 2020 is het nog te installeren vermogen gegroeid naar ruim 12 gigawattpiek. Verder is er uit de subsidierondes 2014-2020 inmiddels bijna 2,9 gigawattpiek aan pv-projecten vervallen; oftewel ruim 15 procent van het totaal beschikte volume.